НП на МОН "Модернизиране на МБ в училище" , модул "Спорт в училище" - 2007-2008г.

Национална програма на МОН "Модернизиране на материалната база в училище" , модул "Спорт в училище" - изграждане на открита спортна площадка с изкуствена настилка на площ 540 кв.м. Финансира се от Министерство на образованието и науката на стойност 70 хил.лева