"Добруджански станеници"-2007-2008г.

"Добруджански станеници" е проект на Училищното настоятелство при СОУ "Димитър Талев" по програма "Живо наследство" на фондация "Работилница за граждански инициативи". Средствата са отпуснати от донорската организация и са на стойност 2 700 лева. В тях са включени и средства, предоставени със съдействието на Еврофутбол, съобщиха от учебното заведение. Проект „Добруджански станеници” е насочен към проучване, представяне и разпространение чрез CD и печатан нотен свитък на 20 автентични добруджански коледни песни и наричания от група за автентичен фолклор, състояща се от 15 момчета на възраст от 10 до 18 години. Възкресяването на коледуването и пресъздаването му в неговата пълнота ще провокира интереса у учениците и техните семейства да станат част от тази празнична традиция. Чрез записване на фолклорните изпълнения на диск /CD/ и издаването на нотен свитък със текстовете на коледните песни и наричания ще стане възможно популяризирането им във всички училища на Област Добрич.