“Родители и деца срещу агресията”-2005-2006г.

“Родители и деца срещу агресията” – финансиран от Институт “Отворено общество” Програма “Образователни политики”. Автор и координатор Весела Панчева. Реализиран през 2005-2006 година. Насочен към формиране на умения за справяне с конфликтни ситуации и намиране на общ език между родители, деца и учители. Краен продукт: “Наръчник на родиотеля”. Широк отзвук в общественото пространство, партнъорство с телевизия “Добруджа” и радио “Добруджа”.