“Нашето училище - наш дом”-2004г.

“Нашето училище - наш дом” - финансиран от Министерството на околната среда и водите. Реализиран през 2003 година. Екологичен проект насочен към повишаване екологичната култура у подрастващите, озеленяване на сградата на училището и разделно събиране на отпадъците.