“Хартията и цветята - всички по местата”-2004г.

“Хартията и цветята - всички по местата” - финансиран от Министерството на околната среда и водите. Реализиран през 2004 година. Проект с участието на ЦДГ№17, 20, 32. Насочен към създаване на навици за разделно събиране на отпадъци у най-малките. Озеленяване и естетизиране на детските заведения и училището.