“Приятелска ръка на ромските деца”-2002г.

“Приятелска ръка на ромските деца”- финансиран от Институт “Отворено общество” Програма “Образователни политики”. Автор и координатор Весела Панчева. Реализиран през 2002 година. Насочен към 124 деца от ромски произход, обучаващи се в три целодневни детски градини в източната част на гр.Добрич: ЦДГ № 17, 26, 32 или непосещаващи, предимно по социални причини детска градина, които не владеят и слабо владеят български език. Целта на проекта беше да формираме начални умения за общуване на български език и им осигурим необходимия познавателен и речев опит чрез използване на образователни технологии и стратегии, свързани с интерактивни методи на обучение и организация на учебната среда, ориентирана към детето; добро представяне в конкурентна среда, което гарантира свобода при избора на училище; да мотивираме ромските деца и техните семейства да станат част от образователната система, като детската градина и училището станат привлекателни за тях.