“Етнокултурна идентичност на ромите”-2002г.

“Етнокултурна идентичност на ромите” - финансиран от Институт “Отворено общество” Програма “Образователни политики”. Реализиран през 2002 година, автори Весела Панчева и Румянка Георгиева, координатор Румянка Георгиева – преподавател по история насочен към приобщаване на ромските деца към ценностите на българското образование. Като продукт - издаден уникален сборник с история на ромите - автентични разкази и снимки.