“Красив свят” - 2001г.

“Красив свят” финансиран от Американската агенжция за развитие чрез клиб “Отворено общество” град Варна. Реализиран през 2001 година. Автор и координатор Весела Панчева – целта на проекта беше да подобрим екологичната обстановка в района, като почистим нерегламентирано сметище, намиращо се на 50 м. от двора на училището. Затревихме и засадихме дървесна, храстова и цветна растителност; цялостно озеленихме двора на училището , чрез изграждане на дендрариум и реконструиране на зелените му площи и вертикално озеленяване сградата – вътре и отвън. Запознахме обществеността с проблема, повишавахме екологичната култура у подрастващите и техните семейства и изнасяхне на учебния процес сред природата. Постарахме се да превърнем микрорайона в екологично чист, здравословен и привлекателен за живот и дейност чрез участие на безработни родители и доброволен труд. Приобщихме ромската общност към проблемите и повишихме бдителността. Нашите “Зелени патрули” не само сигнализираха, но участваха в изграждането и стопанисването на парка, училищния двор и сградата му.