НП на МОН "Модернизиране на МБ в училище" , модул "Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност" - 2007-2008г.

Национална програма на МОН "Училището - територия на учениците" , модул "Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност" - изработване на костюми на Детски фолклорен танцов ансамбъл "Светилник".