“Алтернативи за ненасилие в Общините Добрич-град и Добрич-селска” - 2001г.

“Алтернативи за ненасилие в Общините Добрич-град и Добрич-селска”, финансиран от Американската агенция за развитие по Програма “Демократична мрежа”. Реализиран през 2001 година. Автори Тодор Георгиев и Весела Панчева, координатор Тодор Георгиев. Проектът целеше стимулиране на алтернативи на агресивното поведение у младите хора, откриване и задълбочено проучване на места, които се посещават от тях и иницииране на конкретни действия за превръщането им в “Зона, чиста от дрога и насилие”. Обект на внимание бяха дискотеки, Интернет-клубове, стадиони, обществени места и др. Създаване на алтернативни форми, насърчаващи ненасилието като начин на живот; осигуряване на адекватна медийна информационна и гражданска среда на нетърпимост към страха, стреса и недемократичните решения. Времетраене 10 месеца и продължение с още 8 месеца.