Проект „Мост към професионалния живот” 2008/2010
Координатори:  Живка Захариева и Даринка Андонова

Number of project:

1-BG1-COM06-007561

Координатор:

СОУ„Димитър Талев”, Добрич, България

Партньори:

Lycée professionnel agricole, Франция
Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących, Полша
Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Чехия
Bibó István Gimnázium, Унгария
Ekonomska šola Kranj, Словения

Цели:

Проектът “Мост към професионалния живот”, възникна като резултат на съвместната работа на трите училища от Франция, Полша и България по проект за училищно развитие “Коменски или стремеж към качество”.

С помощта на многостранния проект “Мост към професионалния живот” искаме да дадем възможност на учениците да се запознаят с професиите, които в днешно време са актуални, както и да им помогнем да се ориентират какви качества и умения е необходимо да притежават, за да са успяващи в тези професии. Те ще получат полезна информация и съвети, за да могат да се ориентират в множеството от предложения, ще се научат как да организират успешно процеса на търсене на работа след завършване на средно образование и как могат да изградят добра кариера. Важен момент от нашата работа ще бъде запознаването им с европейските стандарти за изготвяне на документи за кандидатстване за работа, което би улеснило мобилността им в рамките на ЕС.

Част от дейностите по проекта ще бъде насочени към проучване и изграждане на представа за възможностите и степента на реализация в мечтаната професия. Учениците ще проучат тенденциите за бъдещото развитие на пазара на труда, развитието на професиите и възможностите за реализация не само в страната, но и в други Европейски страни. Ще се срещнат с успешно реализирали се професионалисти от региона. Ще имат възможност да проверят наклонностите си и да изберат своето бъдещо поприще за реализация.

Продуктите, които ще се подготвят, ще бъдат публикувани в сайта на проекта, дипляните и брошурите ще бъдат разпространени не само сред учениците на училищата-партньори, но и сред техни връстници от регионите, а с помощта на асоциираните партньори - и в други градове. Така проектът ще предобие по-голямо европейско измерение и ще помогне на учениците да се ориентират по-добре и по-успешно в избора си на бъдеща професия

Мобилности:

ноември 2008 – Работна среща в Добрич, България

май 2009 - Работна среща Усти над Лабем, Чехия

ноември 2009 - Работна среща в Кишкунхалаш, Унгария

март 2010 - Работна среща в Кран, Словения

май 2010 - Работна среща в Шарол, Франция