Проект „Европейско образование и информационно-комуникативни технологии” 2008/2010  с координатори Христо Милушев и Даниела Еленкова

Number of project:

1-BG1-COM06-001401

Координатор:

СОУ„Димитър Талев”, Добрич, България

Партньори:

Kampanis High School, Kampanis, Kilkis, Гърция
Colegio Saint Lluis De Pla I Amell Bosch, Begues, Испания
Istituto di Istruzione “Enrico Mattei”, Conselve,Италия
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Garliava, Литва
Gymnázium Trebišov, Trebišov, Словакия
Serik IMKB AOTM Lisesi, Antalya, Търция
I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Szekszárd, Унгария
Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Чехия

Цели:

Целта на този проект е да подобри качеството на преподаване в училище чрез използване възможностите на компютърните програми и Интернет. Проектът е обмислен, за да промотира модерно европейско образование чрез комбинация на иновативно използване на Информационно-комуникативни технологии и полезно взаимодействие и сътрудничество между всички участващи партньори. За да имаме възможност да учим ефективно през целия живот, ние трябва да се адаптираме бързо към новата реалност, да въведем новите технологии и възможностите, които те ни дават, в класната стая. Компютрите са любимо средство за много учители и ученици, но с техния истински потенциал не винаги се оперира по правилен начин. Чрез споделянето и дискутирането на идеи, размяната на материали, проучвания, въвеждането на по-креативни часове с помощта на Power Point презентации, използвайки Интернет, ние можем да стимулираме преподаването на учебния материал и подобрим постиженията на учениците, като повишим мотивацията им, провокираме творческото им мислене и обогатим знанията им за различните възможности, които предлага използването на компютъра и Интернет пространството в учебния процес.

С настоящия проект ще се подобрят компютърните умения на учениците, което ще улесни бъдещата реализация на завършващите и ще подпомогне решението на онези от тях, които възнамеряват да продължат образованието си в областта на информационните технологии и програмирането.

Мобилности:

октомври 2008 – Работна среща в Begues, Испания

март 2009 - Работна среща в Antalya, Турция

юни 2009 - Работна среща в Dobrich, България

октомври 2009 - Работна среща в Kilkis, Гърция

февруари 2010 - Работна среща в Conselve, Италия

април 2010 - Работна среща в Szekszárd, Унгария