Проект „BULHUN-Докосване до две култури” 2008/2010
Координатори:  Живка Захариева и Валя Лунгова

Number of project:

1-BG1-00M07-00175

Координатор:

СОУ„Димитър Талев”, Добрич, България

Партньори:

NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, Будапеща, Унгария

Цели и дейности:

  • Опознаване на двата езика, които не са популярни в Европа - български и унгарски

  • Придобиване на умения за водене на елементарен разговор на теми от всекидневието чрез научаване на ключови думи и изрази от двата езика.

  • Осъществяване на междукултурен диалог чрез придобиване на знания за традициите, начина на живот, спецификата на двете култури и сравняването им.

  • Популяризиране на двата езика, на направените проучвания и изследвания за традициите, музиката,начина на живот не само сред учениците от училищата партньори, но и сред техни връстници.

  • Разнообразяване на урочната работа в часовете по музика, история, география, литература и английски език, както и на извънучилищните занимания на учениците, насърчаване на тяхната инициатива и идеи. и да израснат като граждани на Обединена Европа

Мобилности:

май - юни 2009 – Първа размяна на ученици в Будапеща

 

Унгария май 2010 - Втора размяна на ученици Добрич, България