Проект „Два славянски езика в европейската общност” 2006/2007
Координатор:  Живка Захариева

Number of project:

06-LP-08

Координатор:

СОУ„Димитър Талев”, Добрич, България

Партньори:

STREDNI ZEMEDELSKA SKOLA A STREDNI ODBORNE UCILILISTE LANSKROUN, PARDUBICE, Чехия

Цели:

  • Опознаване на двата славянски езика, които не са популярни в Европа – български и чешки

  • Заучаване на ключови думи и изрази и провеждане разговор на чешки и български език на теми от всекидневието.

  • Затвърждаване и усъвършенстване на познанията си по английски език, и използването му в общуването между екипите

  • Обогатяване на уменията на учениците в областта на съвременните технологии, като компютри, мултимедия, фотография и др.

  • Разнообразяване на училищния живот на учениците като насърчим тяхната инициатива и идеи, като стимулираме техните интереси и работа.

Мобилности:

Октомври 2006 - Предварителна работна среща в Добрич (България), на която присъства координатора на чешкото училище.

Aприл 2007 - Първа размяна на ученици, Ланшкраун,

Чехия. Юни 2007 - Втора размяна на ученици, Добрич, България