Проект „Училищен живот” 2005/2007
Координатор: Валя Лунгова

Number of project:

SDP-2005-23

Координатор:

СОУ„Димитър Талев”, Добрич, България

Партньори:

LYCEE DAEIUS MILHAUD ILE-DE, Франция
INSTITUTO COMPRENSIVO DI CIVITELLA RAGANICO, TOSKANA, Италия

Цели:

Проектът “Училищен живот” ще създаде възможност за обмяна на идеи и опит между училищата партньори за извънкласните форми и дейности, в които участват учениците, с цел подобряване качеството на училищния живот и разнообразяване начините за организиране на свободното им време. Чрез използване на съвременните технологии ще бъдат направени CD, снимки и филми, посветени на дейностите, празниците и тържествата в училище, както и на функциониращите групи за танци, театрално майсторство, творчество, природолюби-телство, спортни клубове и др. Размяната на тематичните брошури и календари Коменски и включването на моменти от работата по проекта в WEB-страниците на училищата ще даде възможност на учениците да обогатят знанията си за други страни от Европа, ще разшири езиковите им компетенции, компютърни и технически умения.

Комуникацията между училищата партньори ще предостави възможности за работа в екип на ученици от различни възрасти, както и на деца в неравностойно социално положение, за да могат да развият или открият всички своите дарби и заложби, а също и да намерят мястото си в училищния живот. Това ще им помогне да станат по-самостоятелни, по-организирани и да израснат като граждани на Обединена Европа

Мобилности:

Ноември 2005 г - Работна среща в Добрич, България

Април 2006 - Работна среща в Paganico, Италия

Ноември 2006 – Работна среща в Kremlin-Bicetre/Paris/, Франция

 

Май 2007 - Работна среща в Добрич, България

Ноември 2007 -Работна среща в Paganico, Италия Март /

Април 2008 - Работна среща в Kremlin-Bicetre/Paris/, Франция