Проект Проект „Коменски или стремеж към качество” 2004/2007
Координатор Живка Захариева

Number of project:

SDP-2005-23

Координатор:

Lycee professionnel agricole, Шарол, Франция

Партньори:

Dimitar Talev Secondary School, Bulgaria
Ozel Samanyolu Lisesi, Анкара, Турция
Zespol Szkol Technicznych I Ogolnoksztalcacych, Lubuskie, Полша

Цели:

Главният проблем, свързан с подобряване качеството на живота в училище, се решава с привличането на екип учители и ученици, които да се превърнат в действащи лица в усъвършенстването на това важно място. Основната цел е да се даде възможност на всички участници в в училищния живот (в това число и родители) да общуват по-пълноценно. Задачата е да открием положителните и отрицателните аспекти в нашите училища, да се запознаем с дотолкова, доколкото те се отнасят до времето и работата в училище, за да можем да ги сравним и да ги обсъдим с колегите си, да променим някои от навиците си, да подобрим и усъвършенстваме училищната среда. Това ще даде възможност на учениците да разширят своя кръгозор за живота в училище, начините на общуване и овладяване на знанията.

Мобилности:

Ноември 2004 – Работна среща в Шарол,Франция

Май 2005- Работна среща в Анакара, Турция

Май Работна среща в Добрич, България

Март 2007 - Заключителна работна среща в Горжов Виелкополски, Полша