Проект „Сравнителен подход към две култури” 2004/2005
Координатор: Живка Захариева

Number of project:

04-BGR01-S2 C02-00011-1

Координатор:

Lycee du leon, Bretagne, Франция

Партньори:

СОУ “Димитър Талев”, Добрич, България

Цели:

  • Разработване на експериментален метод за опoзнаване на собствената си култура и културата на друга страна през погледа на учениците, техните наблюдения и преживявания по време на престоя в страната – партньор.

  • Създаване на мост за сътрудничество в дългосрочен план между различни училища от Европа, чрез размяна на ученици Опознаване на двата европейски езика – български и френски.

  • Заучаване на ключови думи и изрази и провеждане разговор на френски и български език на теми от живота

  • Затвърждаване и усъвършенстване на познанията си по английски език, и използването му в общуването между екипите

  • Обогатяване на уменията на учениците в областта на съвременните технологии, като компютри, мултимедия, фотография и др.

Мобилности:

Октомври 2004 - Предварителна работна среща в Добрич, България

Aприл 2005 - Първа размяна на ученици - Добрич, България

Май 2005 - Втора размяна на ученици - Ландивизау, Франция.