Проект „Културата в младежкия живот” 2001/2004
Координатор: Румяна Йорданова

Number of project:

02-BGR01-S2C01-000147-2

Координатор:

Secondary school in Pirkkala, Финландия

Партньори:

Dimitar Talev Secondary School, България
Liceo Cimnazio Statale, Италия
Valjala Pohicool, Естония

Цели:

Да се запознаем с културното наследство на страните- партньори. Да научим за постиженията им в художественото творчество,за предпочитанията на младите хора в областта на музиката, спорта, литературата. Да опознаем положителната обучителна практика в други европейски страни. Да запознаем партньорите си с нашата култура. Да осъществим кореспонденция между ученици и учители от четирите страни. Да използваме знанията си по английски език и информационни технологии. Да приложим информацията, получена от партньорите, в часовете по география, биология, философия, литература, часовете на класа. Да интегрираме дейностите по проекта в училищния живот, като предоставим нови възможности за себереализация на ученици и учители. Да подобрим марковия облик на училището ни. Да привлечем за партньори местни институции и медии. Да придобием самочувствие на европейци.

Мобилности:

Ноември 2003 – Работна среща в Ченто, Италия

Април 2002 - Работна среща в Пиркала, Финландия

April 2003 - Work meeting in Valjalala, Saarenmaa, Finland

Май 2004 г - Работна среща в Добрич, България