Проект:"MOVERE, DOCERE, DELECTARE through Reading „Учение, радост, развитие чрез четене”

Number ofproject: 2016-1-RО01-KA219-024444_2

Координатор:

SCOALA GIMNAZIALA №25, Sibiu, Romania  

Партньори:
 1. Bulgaria – Dobrich – Dimitar Talev Secondary schoo

 2. Turkey – Amasya – Zubeyde Hanim Ucler Ikokulu

 3. Portugal – Macedo de Cavaleiros– Agrupamento de Escolas

 4. Poland – Leszno – Szkola Podstawowa №3 Marii Curie

 5. Italy – Pescara – Istituto Comprensivo 4

Цели:

 

 

По време на двете години на проекта повече от 600 ученици от начален и среден курс ще участват в 20 общи, интерактивни и атрактивни дейности за четене, чрез използване на съвременни ИКТ инструменти.

Четенето и писането на учениците ще се подобри значително като участват в написването MDD дигитален вестник на родния си език и английски език, комикс, електронна книга, написани от шестте партньора, използвайки модерни Web  приложения;

Специфичните дейности ще включват изкуство, драма, музика, танци, карнавал, доброволчество в училищните библиотеки, болници, домове за стари хора, реставрация на стари книги, нощно четене в библиотеката, ще се състави международен списък от книги, за да се обогатят знанията на учениците за културата на вропейските партньори.

40 учители ще участват в краткосрочни обучения на персонала, за да обогатят своите методи и подходи за насърчаване на четенето, като резултатите се разпространяват на учителските срещи, конференции, в дискусии по  теми като използване на ИКТ инструменти, свързани с четене, изкуство и драма, работа с деца с дислексия;

Учителите ще засилят образователните връзки с европейските партньори и ще обменят своите добри практики;

Мобилности:

 

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СРЕЩИ:

 • Румъния ноември 2016

 • България май 2018

ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНЕ, ПРЕПОДАВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ:

 • Португалия – февруари 2017

 • Полша – май 2017

 • Турция– октомври 2017

 • Италия – февруари 2018