Проект:"My Europe, my life, my future" - "Моята Европа, моят живот, моето бъдеще" 2016 / 2018 ----> https://memlmf.wordpress.com/
Координатор: Даниела Еленкова

Number ofproject: 2016-1-PL01-KA219-026777_6

Координатор:

СУ„Димитър Талев”, Добрич, България

Партньори:
 1. Zespol Szkol Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzanskiego, Bychawa, Poland - координатор

 2. Srednja skola Biograd na Moru, Augusta Šenoe 29, Biograd na Moru, Croatia Božena Bašić Mikulić

 3. KALLIMASIA GENERAL HIGH SCHOOL, CHIOS, Greece

 4. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, Braila, Romania

 5. Agrupamento de Escolas de Pedome, Avenida de S. Pedro, 956, Pedome, Portugal

Цели:

 

 

: "Моята Европа, моят живот, моето бъдеще" - е проект, чиято основна цел е да се развиват езикови умения, информационни и ключови компетентности чрез изпълнението на дейности, свързани със спорта, музиката, кухня, история и традиции, използващи иновативни методи и компютърни технологии. Културното наследство няма да бъде целта, но ще бъде средство за постигане на целите на проекта.

Проектът е насочен към ученици, които са между 16-19 години.

Чрез работата по проекта, учениците ще се запознаят с културата и историята на всеки партньор през призмата на собствените си преживявания. Те ще научат елементите на танц, музика, спорт, кухня, известни хора или културни навици и обичаи. Извършването на задачите и всички дейности по проекта ще бъдат ръководени от изявлението: "Кажи ми и ще забравя, покажи ми и аз ще си спомня, нека да участвам и ще разбера".

Проектът ще допринесе за развитието на езиковите умения, ефективно използване на информационни и комуникационни технологии, развитие на ключови компетентности, необходими за пазара на труда в личния и професионалния живот. Чрез международно сътрудничество, пътувания и постоянен контакт чрез използване на социални мрежи и електронна поща, ще намери място развитието на виртуалната мобилност. Това ще събори социални, психически или езикови бариери между гражданите на Европа. Те ще станат по-уверени, отворен, комуникативни и уважаващи един на друг и техните лични и социални компетенции ще бъдат подобрени. Въвеждане на различни методи, като метод на проекта е метода на webquest, уоркшопове чрез които теоретичните знания ще се използват в практиката; методът „learning by doing“, чрез сътрудничество или групова работа (включително международно обединение) ще увеличат ефективността на обучението. Това също така ще повиши мотивацията за учене и действие, ще развиват творчеството на учениците и творческо мислене. Тези фактори ще улеснят и разнообразят процеса на учене. Работата по проекта ще допринесе за насърчаване на образованието, за повишаване на престижа, привлекателността и популярността на всяко училище сред тийнейджърите. Това ще мотивира учителите и учениците да работят по-усърдно и да продължат по-нататъшно образование. Международното сътрудничество ще доведе до по-силна връзка и може да повиши пригодността за заетост на бъдещите висшисти.

Мобилности:

 • Първа транснационална среща 24.10. – 28.10.2016 г., о-в Хиос, Гърция

 •  Първа работна среща – 11.12. – 18.12.2016 г., гр. Педоме, Португалия

 • Втора работна среща – 20.03. – 25.03.2017 г., гр. Браила, Румъния

 • Трета работна среща – 08.05. – 13.05.2017 г., о-в Хиос, Гърция

 • Четвърта работна среща – 16.10. – 21.10.2017 г., гр. Добрич, България

 • Пета работна среща – 19.03. – 24.03.2018 г., гр. Биоград на мору, Хърватия

 • Шеста работна среща – 07.05. – 12.05.2018 г., гр. Бичава, Полша

 • Втора транснационална среща – 23.09. – 27.09.2018 г., гр. Добрич, България