Проект:„Games Always Make Everyone Supportive - Спортът ни прави сплотени - G.A.M.E.S. ” 2014/2016
Координатор: Даниела Еленкова

Number ofproject: 2014-1-BG01-KA201-001459

Координатор:

СОУ„Димитър Талев”, Добрич, България

Партньори:
  1. Italy – Bari – IISS ,,Gorjux-Tridente

  2. “Lithuania – Visaginas – Visagino ,,Ziburio” pagrindine mokykla

  3. Slovakia – Spisska Nova Ves – Zakladna skola Nad Medzou

  4. Poland – Szydlowiec – ZSO im.H.Sienkiewicza w Szydlowcu

Цели:

 

 

Проектът е обмислен да интегрира заниманията със спорт в училище с активни спортни и туристически игри сред природата. Той цели да постави началото на промяна и подобряване на здравния статус на учениците, чрез повишаване нивото на знания за ползите от активен здравословен живот и мотивацията за активно здравословно поведение и двигателна активност.

Нарекохме проекта G.A.M.E.S. с цел да включим игрите като неразделна част от процеса на учене. В желанието си да създадем единна общност между всички пет партньори, участващи в настоящия проект: България, Словакия, Италия, Полша и Литва, ще се обединим около идеята за здравословен начин на живот. Бихме искали да се намери начин да се каже "Не!" на лошите навици, като пиене на алкохол, тютюнопушене, употреба на наркотици, на нездравословна храна, пристрастеност към компютъра и т.н. и да се гарантира по-здравословно и по-щастливо бъдеще за следващото европейско поколение. Поради тази причина, ние ще предложим на децата възможности за двигателна активност, много упражнения, добра мотивация и добро самочувствие. С помощта на този проект, нашите деца и младежи ще участват във вълнуващи дейности, както и ще се научат да стоят далеч от лошите навици, които влошават  жизнения  стандарт, ограничават свободата им и застрашават здравето им. Чрез мобилностите учениците ще опознаят европейските начини за образоване, ще обменят опит и знания.

Ние вярваме, че спортът не е само за физически упражнения, здраве и съревнование, но че той също учи на основни ценности. Нашият проект се опитва да установи игрите не само като спорт. Те могат да се използват също така, за да мотивират децата с обучителни затруднения и техните семейства. Ние разчитаме на нашите учители да се включат повече игри в техните методи на преподаване, така че да направят учебния материал по-интересен и достъпен.

Друга цел на нашия проект е да се допълнят спортните дейности в училище с туризма и екологията.  Екологичните проблеми са много важни за нас, защото ние се стремим да се организират много училищни дейности сред  природата. Бихме искали  учениците да се грижат за околната среда, да я опазват, да придобият знания, умения, ценности, опит, които ще им дадат увереност да действат - индивидуално и колективно - за решаване на настоящи и бъдещи проблеми на околната среда. Това са последствия, причинени от лошо човешко поведение и те са общи проблеми за всички страни.

Мобилности: