Проект „ ... и всички ние заживяхме щастливо” 2009/2011
Координатор: Татяна Василева

Number of project:

LLP-2009-COM-MP-048

Координатор:

20 ЦДГ „Радост” гр. Добрич, България

Партньори:

СОУ„Димитър Талев”, Добрич, България
Ozel Edirne Beykent Anaokulu, Edirne, Odrin, Турция
Ecole Maternelle,Hangenbiten, Alsace, Strasbourg, Франция
St PaTrick’s Primary School, Shotts, Lanarkshire, Шотландия
Yegol Gymraeg Lon Las, Swansea, Уелс

Цели:

 Международният проект „...и всички ние заживяхме щастливо” е двугодишен, по програма „Учене през целия живот” и по под-програма Коменски. Това е десетият международен проект на СОУ „Димитър Талев”, но за първи път в него са включени деца от 3 до 11 годишна възраст.

Проектът поставя в центъра на многобройните си дейности ранното културно „събуждане” на децата, които чрез него, по-лесно ще възприемат и ще пресъздават света.

Всяка институция – начално училище и детска градина - избра типична народна приказка за своята държава и подготви драматизацията й за сцена. Постановката включи пълен реквизит, костюми, декори и музика. Всички участници по проекта направижа видеозапис на приказката си.

Кукла, типична за всяка държава, вече отнесе преведената на английски народна приказка и видео записа до всяка партньорска институция.

Всички ученици от I-IV клас и деца от ППГ в СОУ”Димитър Талев” се запознаха с българската народна приказка „Дъщерята на говедаря”, рисуваха и правиха компютърни илюстрации по нея, показаха на родителите и гостите на училището своите творби на импровизирани и организирани изложби. Малките актьори от ППГ и всички първи класове драматизираха и записаха приказката. Всички ученици от начален курс изгледаха записа и научиха поговорките и пословиците към приказката не само на български, но и на англиски език.

Клубът по исторя и краезнание при среден курс с р-л Р.Георгиева и танцовия състав към училището с ръководители К. Георгиев и Г. Георгиев пресъздадоха обичая „Коледари”. Направихме филм и го изпратихме на нашите партньори по проекта.

С родителите и учениците от I клас бе проведена анкета, с която да се установи какво е въздействието на работата върху подбраните народни приказки (български и чуждестранни) върху децата и тяхното отношение към различните национални герои и взаимоотношения.

В края на проекта ще имаме DVD със запис на драматизацията на приказките на всички участници в проекта, дипляна с пословици и поговорки /на английски и родния езин на партньорите ни/, изложба от рисунки по всички приказки и методика/и за работа с фолклорни приказки.

Мобилности:

октомври 2009 – Работна среща в Edirne, Турция

април 2010 - Работна среща в Hangenbiten, Strasbourg, Франция

октомври 2010 - Работна среща в Lanarkshire, Шотландия

март 2011 - Работна среща в Swansea, Уелс

май 2011 - Работна среща в Dobrich, Bulgaria