Проект „Нашата природна среда” 2001/2003
Координатор: Румяна Йорданова

Number of project:

01-BGR01-S2 C01-00036-1

Координатор:

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE TREMP, Испания

Партньори:

СОУ “Димитър Талев”, Добрич, България
INSTITUTO VASILE GOLDIS DE ARAD, Румъния
KURSENAI LAURYNAS IVINSKIS GYMNASIUM, Литва

Цели:

Да проучим и се запознаем с околната среда в която живеем и да обменим материали с партньорите.

Да променим отношението си към околната среда.

Учениците да общуват по между си и да използват знанията си по английски език и информационни технологии.

Обогатяване на уменията на учениците в областта на съвременните технологии, като компютри, мултимедия, фотография и др.

Мобилности:

Ноември 2001 - Работна среща в Добрич,България

Април 2002 - Работна среща в Тремп, Испания