Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2012/2013 година:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. есенна
24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. Коледна
31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. зимна
02.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
08.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас

Неучебни дни:

20.05.2015 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2015 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година:

04.02.2015 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година:

14.05.2015 г. – XII клас (13 учебни седмици)
21.05.2015 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
29.05.2015 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2015 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2015 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2015 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )