Дискусия на тема: За „стърчащите“ хора
(„Животът на различния в миналото и днес“)
с ученици от девети и десети клас