СУ „Димитър Талев" гр. Добрич - Патронен празник​
ученици от III клас