Музикален поздрав, в дистанционна форма
 към завършващите 12-окласници - випуск 2020
от Дарина Пуева - преподавател по философия.